javascript结合CSS实现苹果开关按钮特效

发布时间:2019-07-11 发布网站:脚本之家
脚本之家收集整理的这篇文章主要介绍了javascript结合CSS实现苹果开关按钮特效脚本之家小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。

苹果开关按钮效果~~

关闭时                                      开启时

html

复制代码 代码如下:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>apple button</title>
</head>
<body>
    <div id="div1" class="open1">
        <div id="div2" class="open2"></div>
    </div>
</body>
</html>

css

复制代码 代码如下:

#div1{
        width: 170px;
        height: 100px;
        border-radius: 50px;
        position: relative;
    }
    #div2{
        width: 96px;
        height: 96px;
        border-radius: 48px;
        position: absolute;
        background: white;
        box-shadow: 0px 2px 4px rgba(0,0.4);
    }
    .open1{
        background: rgba(0,184,0.8);
    }
    .open2{
        top: 2px;
        right: 1px;
    }
    .close1{
        background: rgba(255,255,0.4);
        border:3px solid rgba(0,0.15);
        border-left: transparent;
    }
    .close2{
        left: 0px;
        top: 0px;
        border:2px solid rgba(0,0.1);
    }

javascript

复制代码 代码如下:

window.onload=function(){
        var div2=document.getElementById("div2");
        var div1=document.getElementById("div1");
        div2.onclick=function(){
          div1.className=(div1.className=="close1")?"open1":"close1";
          div2.className=(div2.className=="close2")?"open2":"close2";
        }
    }

以上所述就是本文的全部内容了,希望能够对大家熟练掌握WEB前段设计有所帮助。

总结

以上是脚本之家为你收集整理的javascript结合CSS实现苹果开关按钮特效全部内容,希望文章能够帮你解决javascript结合CSS实现苹果开关按钮特效所遇到的程序开发问题。

如果觉得脚本之家网站内容还不错,欢迎将脚本之家网站推荐给程序员好友。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
如您有任何意见或建议可联系处理。小编QQ:76874919,请注明来意。

快乐,其实很简单!比如有我~

关注我升职加薪

标签: